Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

II. mezinárodní seminář „Ledňáček říční (Alcedo atthis), ochrana a výzkum“

Pořadatel 02/19 ZO ČSOP Alcedo, 15.11. 2008 Vlašim

Na semináři byly předneseny nejnovější poznatky z biologie ledňáčka říčního získané dlouholetým výzkumem na území České republiky a v oblasti severního Polska. Srovnání hnízdní biologie a tělesných parametrů ledňáčka říčního podle jednotné metodiky v oblastech, které jsou od sebe vzdálené v severojižní ose 500 km, je světovým unikátem výzkumu jednoho ptačího druhu. Mimo tento problém byly na semináři představeny další prvotiny, které nebyly dosud v naší ani zahraniční odborné literatuře zmíněny.

Seznam přednesených příspěvků:

Výsledky programu Alcedo za období 1994-2008. (Čech P.)

Současné příčiny ohrožující výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na území České republiky: způsoby ochrany jeho hnízdišť, zkušenosti s vytvářením náhradních hnízdních příležitostí. (Čech P.)

Umělá nora pro ledňáčka říčního (Alcedo atthis). (Roztočil O., Brožek J.)

Ledňáček říční – výsledky z monitoringu ptačích oblastí a druhů přílohy I směrnice o ptácích v roce 2007. (Brinke T. & Hora J.)

Příspěvek k poznání hnízdní biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis). (Čech P.)

Ledňáček říční – symbol propagace a environmentální výchovy Přírodních parků Tucholski a Wdecki. (Popielarz R. & Łysek S.)

Srovnání průběhu hnízdění ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v Čechách a na severu Polska v období 2005-2008. (Kucharski R. & Čech P., )

Monitoring ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v jihozápadních Čechách v letech 2004-2008. (Kovář V.)

Výsledky kroužkování ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na hnízdištích Podblanicka v období 2004 –2008: příspěvek k poznání jeho populační dynamiky a migrace. (Čech P.)

Velmi vysoká hustota hnízdících párů ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na přehradě Žur v severním Polsku v letech 2007-2008. (Rajnik S. & Kucharski R.)

Porovnání tělesných proporcí hnízdící populace ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na severu Polska a na území České republiky. (Kucharski R. & Čech P.)

Videozáznam mláďat ledňáčka říčního na hnízdě: využití specifické biologie druhu v etologickém výzkumu. (Porkert J. & Čech P.)

Stanovení hnízdního racionu ledňáčka říčního (Alcedo atthis): od kostěných zbytků potravy k rekonstrukci druhového a velikostního spektra lovených ryb. (Čech M. & Čech P.)

Alcedoffula alcedinis - ektoparazit ledňáčka říčního (Alcedo atthis): jeho výskyt a chování. (Kucharski R. & Kłosek L.)

Metody bezpečného kroužkování ledňáčka říčního (Alcedo atthis): zkušenosti z kroužkování v severním Polsku za období 1993-2008. (Kucharski R. & Kłosek L.)

Poznámky k měření tělesných znaků ledňáčka říčního (Alcedo atthis). (Čech P.)

Autoři příspěvků:

Mgr. Tomáš Brinke - Česká společnost ornitologická, garant monitoringu ptačích oblastí a druhů přílohy I směrnice o ptácích

Jiří Brožek - 32/06 ZO ČSOP Aron Česká Lípa

RNDr. Martin Čech, Ph.D. - Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice

Mgr. Pavel Čech - 02/19 ZO ČSOP Alcedo, garant programu ČSOP ALCEDO

RNDr. Jan Hora - Česká společnost ornitologická

Mgr. Ing. Leszek Kłosek - Tucholski Park Krajobrazowy, Tuchola, Polsko

Václav Kovář - Nepomucký ornitologický spolek

Mgr. Ing. Roman Kucharski - spolupracovník Polské kroužkovací stanice, garant výzkumu ledňáčka říčního pro NATURU 2000 v Polsku

Mgr. Ing. Stefan Łysek - Wdecki Park Krajobrazowy, Osie, Polsko

Mgr. Ing. Remigiusz Popielarz - Tucholski Park Krajobrazowy, Tuchola, Polsko

RNDr. Jiří Porkert, Ph.D. - Česká a slovenská etologická společnost

Ing. Sławomir Rajnik - Wdecki Park Krajobrazowy, Osie, Polsko

Oldřich Roztočil - 32/06 ZO ČSOP Aron Česká Lípa

Vedle přednášejících se semináře zúčastnili zástupci základních organizací Českého svazu ochránců přírody, vedení České společnosti ornitologické, pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České inspekce životního prostředí, spolupracovníci Kroužkovací stanice NM Praha, studenti přírodovědných fakult VŠ, představitelé Wdeckeho Parku Krajobrazoweho a Kroužkovací centrály v Polsku, obyvatelé Vlašimi.© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.