Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Projekt v programu Ochrana biodiverzity:

Ochrana ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a skorce vodního (Cinclus cinclus)

Cíle projektu

a)Evidence lokalit výskytu, stanovišť a hnízdišť obou druhů.
b)Ochrana stálých hnízdišť a vhodných lokalit pro případné hnízdění.
c)Vytváření nových podmínek pro hnízdění přiměřenou úpravou terénu, budování umělých nor a stěn pro ledňáčky a vyvěšování polobudek pro skorce.
d)Spolupráce se státními orgány ochrany přírody, správci povodí a toků při ochraně hnízdišť obou sledovaných druhů.
e)Propagace ochrany ledňáčka říčního a skorce vodního prostřednictvím přednášek, exkurzí, článků, pořadů v televizi a rozhlase.

Informační zdroje:

Závěrečné zprávy projektů programu Ochrana biodiverzity: 091 100, 211201, 211202, 211503, 210904, 211405, 02055306, 02050407.

Čech P. 1986: Můžeme pomoci ledňáčkům? Naší přírodou, 6, 6 :126 –127

Čech P. 1994: Příspěvek k ochraně ledňáčka říčního, Sborník ze semináře Ochrana biodiverzity malých vodních toků, ZO ČSOP Vlašim: 41-47

Čech P.1996: Příspěvek k problematice hnízdní biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis), Bulletin Lampetra II, ZO ČSOP Vlašim: 123–131

Čech P. 1996: Genofondový projekt ČSOP Vlašim Alcedo, Propagační leták 02/09 ZO ČSOP Vlašim, Serifa, Praha

Čech P. 1998: Setkáme se opět s drahokamem našich vod? Nika,3,4: 50

Čech P. 2000: Ochrana před ledňáčky, Rybářství, 9: 424

Čech P. 2001: Hnízdní stěny a nory pro ledňáčky, in. Zasadil P. (ed.) 2001: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků, Metodika Českého svazu ochránců přírody 20, Praha: 81–85

Čech P. 2001: Hnízdní podložky pro skorce: in. Zasadil P. (ed.) 2001: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků, Metodika Českého svazu ochránců přírody 20, Praha: 80

Čech P. 2001: Drahokam našich vod nalezen na křižovatce, Zpravodaj Města Vlašimi, 8: 6

Čech P. 2003: Memento před začátkem sezóny. Český rybář, 6, 5: 4-7

Čech P. 2006: Ohrožení výskytu ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na území České republiky a možnosti jeho ochrany, in Čech P. (ed.): Ledňáček říční (Alcedo atthis) ochrana a výzkum, Sbor. ref. z mezinár. semináře, Vlašim, 1. října 2005, ČSOP Alcedo Vlašim: 75-87

Čech P. (ed.) 2007: Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum, Metodika českého svazu ochránců přírody č. 34, 02/19 ZO ČSOP Alcedo Valšim

Čech P. & Čech A. 1996: Proč a jak vytvářet umělé hnízdní podmínky pro ledňáčky říční, Metodický pokyn programu Alcedo, ZO ČSOP Vlašim

Čech P. & Vilimovský V. 2000: Pomáháme ledňáčkům, Metodický film, ZO ČSOP Vlašim

Dotační program MŽP ČR – Péče o biodiverzitu:

Čech P. & Čech M. 2001: Stanovení predačního tlaku vydry říční, ledňáčka říčního, čápa bílého a černého na populace vodních živočichů Podblanicka a návrhy minimalizace škod, které mohou způsobit.

Dotační Fond Středočeského kraje v oblasti životního prostředí:

Čech P. 2006: Evidence hnízdišť ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v jihovýchodní části Středočeského kraje, Dotační Fond Středočeského kraje v oblasti životního prostředí pro rok 2006, tematické zadání č. 5 – Projekty na podporu ohrožených druhů živočichů a rostlin, projekt č. 2840/OŽP/ 2006

Čech P. 2007: Evidence a ochrana hnízdišť ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v jihovýchodní části Středočeského kraje, Dotační Fond Středočeského kraje v oblasti životního prostředí pro rok 2007, tematické zadání č. 5 – Projekty na podporu ohrožených druhů živočichů a rostlin, projekt č. 2076/OŽP/ 2070

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.