Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Projekt v programu Ochrana biodiverzity:

Výzkum a ochrana ledňáčka říčního (Alcedo atthis)

Charakteristika projektu

Problematika výzkumu biologie a ochrany ledňáčka říčního byla realizačním týmem řešena od roku 1994 v rámci projektu „Ochrana a výzkum ledňáčka říčního a skorce vodního na Podblanicku“. Dosavadní výsledky práce byly prezentovány na celostátní konferenci s mezinárodní účastí na ochranu biologické rozmanitosti „Přežili rok 2000. A co dál?“, Nový Jičín 2002, celostátní konferenci Dobrovolná ochrana přírody v České republice „Program Alcedo - ochrana a výzkum ledňáčka říčního“, Praha – Průhonice 2004, na mezinárodním semináři „Ochrana a výzkum ledňáčka říčního“, Vlašim 2005 (mimo ČR distribuován v Polsku, Německu, Anglii a na Slovensku), prostřednictvím vydaných publikací na výročních schůzích České společnosti ornitologické a Kroužkovací stanice NM Praha. Dále byly výsledky práce zmiňovány, spolu s propagací ČSOP, v odborných časopisech (Sylvia, Ptačí svět, Zprávy ČSO, Lampetra, …), v desítkách článků časopisů pro mládež, ochranářskou veřejnost, v denním tisku, televizi. Výsledky výzkumu slouží mimo jiné také k environmentální výchově a pro potřeby MŽP ČR, AOPK ČR, SCHKO, ČIŽP ČR, Lesy ČR, s.r.o, Správ Povodí atd. při řešení úprav terénu v místě hnízdění ledňáčků.

Popis projektu

V rámci projektu jsou realizovány tyto činnosti:
1)kontrola obsazenosti hnízdišť,
2)identifikace hnízdících ptáků,
3)sledování průběhu hnízdění,
4)kroužkování mláďat,
5)sběr tělesných parametrů kontrolovaných ptáků,
6)sledování stability a migrace populace ledňáčka říčního,
7)sledování frekvence krmení a složení potravy,
8)sběr dat charakterizujících stálé (pravidelně obsazované) hnízdiště,
9)ochrana hnízdišť ve spolupráci s pracovníky Správy Povodí a Správy toků.

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.