Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Projekty v programu Ochrana biodiverzity:

Mapování výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx) na území Podblanicka-r. 2004 - 2006

Cíle projektu:

  • potvrdit výskyt rysa ostrovida v zájmové oblasti,
  • podílet se na environmentální výchově místního obyvatelstva ve vztahu k velkým šelmám v ČR.

Metodika práce:

  1. – přítomnost rysa ostrovida v zájmové oblasti byla garantem zjišťována vyhledáváním pobytových stop během terénních pochůzek, v místech pozorování z minulých let a mapováním ve vhodných biotopech – trus, pachové značky, škrábance, pozorovatelny, stopy ve sněhu nebo v měkké půdě, podle hlasových projevů v době páření, zbytků kořisti. Při vysoké sněhové pokrývce bylo mapování prováděno během výjezdů na běžeckých lyžích, v obtížně dostupném terénu byl použit kříženec araba a mongolského stepního koně. Vyjížďky na koni během roku umožnily mimo jiné pozorování místní zvěře v blízkých přístupových vzdálenostech. Kůň svým chováním upozorňoval na přítomnost tvorů, které svými smysly člověk není schopen ve vhodnou dobu časoprostorově zaregistrovat.
  2. – průběžně probíhaly konzultace s členy ČMMJ, pracovníky lesních závodů a přírodovědci, kteří ve vybraném regionu působí.
  3. – pro získání informací o výskytu rysa ostrovida na celém sledovaném území zaměřil garant projektu pozornost na místní obyvatelstvo prostřednictvím regionálního tisku, přednášek a výuky na školách.
  4. – mimo tyto akce byly realizovány se středoškoláky vycházky do přírody v místech, kde byl rys ostrovid opakovaně pozorován (CHKO Blaník), a kde se v současné době trvale vyskytuje (Brdy).

Informační zdroje:

Závěrečné zprávy projektů programu Ochrana biodiverzity –580604, 580605, 02110106.

Čech P. 2005: Výskyt rysa ostrovida na Podblanicku, Pod Blaníkem, 9,1: 6-7

Čech P. 2006: Rys ostrovid na Vlašimsku, Zpravodaj Města Vlašimi, 7: 15.

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.