Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Projekty programu Ochrana biodiverzity:

Sledování dravců a sov v lesním komplexu Velký a Malý Blaník v návaznosti na zpracovaný LHP Vlašim v roce 1999.

Mapování hnízdního rozšíření sokola stěhovavého, jestřába lesního a krahujce obecného ve vybraných lokalitách Podblanicka v roce 1999.

Mapování hnízdního výskytu a ochrana hnízdišť sokolovitých dravců na Podblanicku a okolí v roce 2002.

Monitorování výskytu a ochrana hnízdišť sokolovitých dravců a orlů na Podblanicku v roce 2003.

Monitorování hnízdního výskytu a ochrana hnízdišť výra velkého (Bubo bubo) na Podblanicku v roce 2004.

Monitorování hnízdního výskytu a ochrana hnízdišť výra velkého (Bubo bubo) na Podblanicku v roce 2005.

Záchranné programy:

Čech P. 1999: Holub doupňák evropský (Columba oenas oenas), 02/09 ZO ČSOP Vlašim

Metodika posílení hnízdící populace holuba doupňáka na území CHKO Blaník.

Informační zdroje:

Závěrečné zprávy projektů programu Ochrana biodiverzity: 222602, 223103, 221504, 223105.

Čech P. 1977: Ptáci vlašimského parku, SVPP, 18:73-100

Čech P. 1978: Moták lužní u Vlašimi, SVPP, 19 : 107-117

Čech P. 1980: Potrava kání a poštolky obecné při déletrvající sněhové pokrývce, SVPP, 21 : 69-74

Čech P. 1981: Příspěvek k potravní biologii ťuhýka šedého, SVPP, 22:77- 85

Čech P. 1981: Hnízdění motáka lužního na Podblanicku, Živa, 39 ,4 :153

Čech P. 1982: Příspěvek k biologii ťuhýka obecného, SVPP, 23 : 111 – 119

Čech P. 1983: Vývoj mláděte motáka lužního v zajetí, SVPP,24 :141 – 153

Čech P. 1986: Padesát let kroužkování ptáků na okrese Benešov, SVPP,27 :87 – 122

Čech P. 1987: Ptáci vlašimského parku II, SVPP, 28 :33 – 50

Čech P. 1989: Ptactvo chráněné krajinné oblasti Blaník, SVPP, 30-1: 13 – 43

Čech P. 2000: Ptačí boj o bydlení vyřešili ochranáři „výstavbou“, Benešovský deník,26.4.

Čech P. 2000: Problémy s mláďaty ptáků: Zpravodaj Města Vlašimi,11: 9-10

Čech P. 2001: Ptačí budky – obydlí dutinových ptáků, Benešovský deník, 10.2.

Čech P. 2001: Skorec vodní – potápěč mezi pěvci, Benešovský deník, 27.2.

Čech P. 2001: Potřebují mláďata naší pomoc, Benešovský deník,13.5.

Čech P. 2003: Memento před začátkem sezóny, Český rybář, 5: 4-7

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.