Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Projekty v programu Ochrana biodiverzity:

Sledování a ochrana brodivých ptáků na Podblanicku a jeho okolí – rok 2001 -2007

Cíle projektu:

  • mapování hnízdících párů čápů bílých, čápů černých a volavek popelavých na Podblanicku a jeho okolí,
  • ochrana stálých hnízdišť, opravy poškozených hnízd před hnízdní sezónou,
  • sledování průběhu hnízdění, kroužkování mláďat, odečty kroužků starých ptáků, vyvozování poznatků o stavu regionálních populací,
  • registrace lokalit s opakovaným výskytem čápa černého,
  • sledování sezónního výskytu volavky bílé,
  • propagace cílů programu v mediích a mezi veřejností.

Informační zdroje:

Závěrečné zprávy projektů programu Ochrana biodiverzity –241301, 240702, 241503, 240704, 241505, 02070806, 02070407.

Čech P. 1986: Padesát let kroužkování ptáků na okrese Benešov, SVPP,27 :87 – 122

Čech P. 1989: Ptactvo chráněné krajinné oblasti Blaník, SVPP, 30-1 : 13 – 43

Čech P. 2001: Sledování a ochrana čápů na Podblanicku , Benešovský deník, 25

Čech P. 2003: Vrátí se k nám čápi bílí – poslové jara?, Benešovský deník

Čech P. 2005: Problematický návrat čápů bílých na hnízdiště, Zpravodaj Města Vlašimi, 4:15

Čech P. 2006: Volavka bílá, vzácný host na Blanici, Zpravodaj Města Vlašimi, 2:16

Čech P. & Vilimovský V. 2003: Čáp černý pod dohledem kamery, Krásy našeho domova,3: 18

Čech P. & Vilimovský V. 2005: Přízpěvek k poznání vývoje mláďat a hnízdní biologie čápa černého (Ciconia nigra), Sylvia,41 :127 – 136

Dotační program MŽP ČR – Péče o biodiverzitu:

Čech P. & Čech M. 2001: Stanovení predačního tlaku vydry říční, ledňáčka říčního, čápa bílého a černého na populace vodních živočichů Podblanicka a návrhy minimalizace škod, které mohou způsobit.

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.