Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Projekty v programu Ochrana biodiverzity:

Mapování rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů ryb a mihulí v hydrobiologickém regionu Sázava

Vyhodnocení vlivu povodně v roce 2002 na ichtyofaunu ÚN Slapy

Informační zdroje:

Závěrečné zprávy projektů programu Ochrana biodiverzity: 180 204 a 180 205.

Čech M. & Čech P. 2004: „Vliv povodní na ichtyofaunu Štěpánovského potoka“, VII. Česká ichtyologická konference, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany 6. – 7.5. 2004

Čech M. & Čech P. 2004: Vliv povodní na ichtyofaunu Štěpánovského potoka, Sborník příspěvků VII. České ichtyologické konference, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, XIV., 171 –174

Blíže o výzkumu ryb na: www.hbu.cas.cz/fishecu

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.