Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Projekty v programu Ochrana biodiverzity:

Mapování výskytu obojživelníků na Podblanicku- rok 2003 - 2007

Cíle projektu:

  1. potvrzení výskytu obojživelníků zařazených do Přílohy IV legislativy EU v oblasti územní a druhové ochrany přírody, tj. na druhy v zájmu společenství , které vyžadují přísnou ochranu – čolek velký- Triturus cristatus, kuňka obecná– Bombina bombina, kuňka žlutobřichá – Bombina variegata, skokan rašelinný– Rana arvalis, skokan krátkonohý – Rana lessonae, rosnička zelená - Hyla arborea a blatnice skvrnitá – Pelobates fuscus,
  2. potvrzení výskytu obojživelníků na lokalitách kontrolovaných v letech 1974-78,
  3. nalezení nových lokalit s přítomností, v letech 1974-78 nepotvrzeného, mloka skvrnitého – Salamandra salamandra, který patří podle vyhlášky č. 395/92 SB. zákona č. 114/92 Sb. mezi silně ohrožené živočichy,
  4. ochrana lokalit s výskytem silných populací výše uvedených druhů.

Informační zdroje:

Závěrečné zprávy projektů programu Ochrana biodiverzity: 192903, 191304, 192905, 02022006, 02020507.

Čech P. 2001: Chráníme obojživelníky před koly aut, Benešovský deník

Čech P. 2002: Pomáháme obojživelníkům, Benešovský deník

Čech P. 2003: Obojživelníci indikují stav krajiny, Benešovský deník

Čech P. 2004: Kamenolomy mohou být domovem ohrožených živočichů, Minerální suroviny,Těžební unie,6,3 : 33

Čech P. 2004: Nový nález blatnice skvrnité, Pod Blaníkem,8,4 :2-4

Čech P. 2006: Obojživelníci, nenápadní obyvatelé kamenolomů, Minerální suroviny, 8, 1: 15

Čech P. 2006: Obojživelníci, noční obyvatelé pískoven, Minerální suroviny, 8, 2 : 8-9

Čech P. 2007: Obojživelníci – nepostradatelná, přesto ohrožená složka vodních ekosystémů I Rybářství, 8: 48-51

Čech P. 2007: Obojživelníci – nepostradatelná, přesto ohrožená složka vodních ekosystémů II Rybářství, 9: 42-45

Čech P. 2007: Obojživelníci – nepostradatelná, přesto ohrožená složka vodních ekosystémů III Rybářství, 10: 34-37

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.