Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Oblasti environmentální činnosti členů ZO ALCEDO:

  1. Metodická a poradenská činnost v ochranářské a zoologické problematice.
  2. Pořádání přírodovědných exkurzí v regionu Podblanicka.
  3. Pořádání přednášek pro veřejnost a studenty různých typů škol.
  4. Prezentace výsledků práce na konferencích s ochranářskou a přírodovědeckou tematikou.
  5. Publikační činnost v tuzemských i zahraničních časopisech.
  6. Pořádání mezinárodního semináře k ochraně a výzkumu ledňáčka říčního otevřeného široké veřejnosti.
  7. Pomoc při využití volného času mládeže – biologické průzkumy, fotografická dokumentace, chovatelství, jezdecký výcvik.
  8. Reportáže v televizi se zoologickou a ochranářskou tematikou – „Receptář prima nápadů“, „České hlavy“.

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.