Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

02/19 ZO ČSOP Alcedo provádí zoologický výzkum pro tyto instituce:

Ministerstvo životního prostředí ČR – čápi, ledňáček říční, vydra říční, kormorán velký

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – raci, ledňáček říční

Správy Chráněných krajinných oblastí ČR – ledňáček říční, monitoring ptáků na transektu

Český rybářský svaz – ledňáček říční, kormorán velký, vydra říční, ryby a mihule

Správy Povodí a toků – ledňáček říční

Odbory životního prostředí Městských úřadů – ledňáček říční, mapování významných krajinných prvků, zoologický průzkum lokalit vytipovaných pro zástavbu, komunikace …

Chovatele ryb – zoologický průzkum a poradenství týkající se rybích predátorů

Zoologické průzkumy lokalit v zájmu soukromých firem a jednotlivců.


© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.