Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Zoologický průzkum, který provádějí členové organizace ALCEDO v problematice kormorána velkého se týká jeho potravní biologie.

Cíle zoologického výzkumu:

  • denní spotřeba ryb kormorána během letních měsíců,
  • denní spotřeba ryb kormorána během zimních měsíců,
  • druhové spektrum lovené potravy a jeho proměnlivost během roku,
  • velikostní složení potravy a jeho proměnlivost během roku,
  • predační tlak kormoránů na ichtyofaunu volných vod,
  • mechanismus trávení lovené potravy,
  • sledování zákonitostí sezónní migrace kolonií kormorána velkého.

Metodika:

Rozbory vývržků sebraných na nocovištích kormoránů velkých. Rozbory potravy v žaludku kormoránů velkých odstřelených pro výzkumné účely (výjimka ze zákona č. 114/92 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/92 Sb.). Přímé pozorování na vybraných lokalitách.

Výzkumné území: Vltava – Boršov, ÚN Slapy, Praha, Želivka - VÚN Švihov.

Informační zdroje:

Čech M. & Čech P. 2002: Kormoráni v Čechách, Rybářství 7: 371.

Čech M. 2004. Potrava kormorána velkého na údolních nádržích. Rybářství 2: 14-15.

Čech M. 2005. Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb I. Rybářství 3: 32-33.

Čech M. 2005. Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb II. Rybářství 4: 34-35.

Čech M. 2005. Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb III. Rybářství 5: 32-33.

Čech M. 2005. Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb IV. Rybářství 6: 28-29.

Čech M. 2005. Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb V. Rybářství 7: 32-34.

Čech M. 2005. Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb VI. Rybářství 8: 26-28.

Čech M. & Čech P. 2005. Potrava kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na vodárenské nádrži Želivka. Aktuální problematika ochrany vodních ekosystémů (elektronický sborník příspěvků z konference v Průhonicích).

Čech M. & Hladík M. 2005. Potrava kormorána velkého (Vltava ve Vyšším Brodu, zima 2004/05). Rybářství 12: 8-9.

Čech M. 2007. Potrava kormorána velkého na ÚN Slapy v zimním období. Rybářství 2: 40-43.

Andreska J., Čech M. & Rusňák Š. 2007. Kormorán velký v Čechách a jeho potrava na zimovišti v Praze. Živa 5: 228-230.

Přednášky:

Čech M. & Čech P. Potrava kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na nádržích. Aktuální problematika ochrany vodních ekosystémů (mezinárodní konference), 17.-19. května 2005, Průhonice, Česká republika.

Čech, M. Rybožraví predátoři vs. rybářství v České republice. IV. mistrovství světa juniorů v muškaření, 24. července 2005, Zátoň, Česká republika.

Čech M. Odhad predačního tlaku kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) a vydry říční (Lutra lutra) na ichtyofaunu potoků, řek a údolních nádrží v České republice. 28th Congress CIPS, 10. května 2007, Praha, Česká republika.

Čech M., Čech P., Kubečka J., Prchalová M. & Draštík V. Size Selectivity in Summer and Winter Diets of Great Cormorant (Phalacrocorax carbo): Does it Reflect a Season Dependent Difference in Foraging efficiency? EIFAC Workshop Cormorant Management Plan, 20 – 21 November 2007, Bonn, Germany.

Čech, M. Die Abschätzung des Fraßdruckes durch Kormorane (Phalacrocorax carbo) auf die Ichtyofauna der Flüße und Talsperren in der Tschechischen Republik. Internationale Kormoran Konferenz, 22–23 November 2007, Bonn, Germany.

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.