Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Projekt v programu Ochrana biodiverzity:

Výzkum hnízdní biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis)

Cíle projektu

Kontrola obsazenosti hnízdišť, identifikace hnízdících ptáků, sledování průběhu hnízdění, kroužkování mláďat, sběr tělesných parametrů kontrolovaných ptáků, sledování stability a migrace populace ledňáčka říčního, sledování frekvence krmení a složení potravy, sběr dat charakterizujících stálé (pravidelně obsazované) hnízdiště, ochrana hnízdišť ve spolupráci s pracovníky Správy Povodí.

Metodika

Hnízdní biologie ledňáčků říčních je sledována v oblasti Podblanicka na těchto tocích – řeky - Blanice, Sázava, Vltava - ÚN Slapy, Želivka, potoky – Benešovský, Brejlovský, Bystrý, Čestínský, Chotýšanka, Janovický, Křešický, Losinský, Martinický, Mastník, Štěpánovský. Mimo Podblanicko je průběh hnízdění kontrolován na ÚN Orlík a potocích Hodkovský, Kocába, Ostrovský, Rokytka, Vavřinecký, Zátišský. Vyhodnocení ontogenetického vývoje jedinců, sestavení párů, obsazení hnízdišť a migrace v této oblasti je provedeno na základě dat získaných odchytem ledňáčků do nárazových sítí, jejich kroužkováním, pozorováním na hnízdištích a fotodokumentací. Z důvodů rozšíření poznatků o biologii ledňáčků říčních byla jejich biologie sledována v severní a jižní části jejich evropského areálu rozšíření (severní - Polsko, jižní - Francie – oblast Camargue, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Španělsko.

Informační zdroje:

Závěrečné zprávy projektů programu Ochrana biodiverzity: 091 100, 211201, 211202, 211503, 210904, 211405, 02055306, 02050407.

Čech M. 2001: Potrava ledňáčka říčního na Chotýšance. Pod Blaníkem 5/1: 12

Čech M. 2001: Vliv ledňáčka říčního na ryby dolního toku Blanice. Pod Blaníkem 5/2:11-13

Čech M. 2006: Do tajů biologie ryb, Predátoři ryb XI, Rybářství, 1 : 24-27

Čech M. 2006: Do tajů biologie ryb, Predátoři ryb XII, Rybářství, 2 : 24-27

Čech M. 2006: Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb XIII. Rybářství 3: 24-27

Čech M. & Čech P. 2001: Za potravou ledňáčka říčního, Živa, 2 :85-86

Čech M. & Čech P.2001: Vliv ledňáčka říčního na ichtyofaunu pstruhových potoků. Rybářství 6: 317.

Čech M. & Čech P. 2002: Potrava ledňáčka říčního na Slapské přehradě v letech 1999-2001, Sborník vlastivědných prací Podblanicka, 42 : 33-43

Čech M. & Čech P. 2003: Potrava ledňáčka říčního na údolních nádržích. Rybářství 3: 166-167.

Čech M. & Čech P. 2005: Potrava ledňáčka říčního na Slapské přehradě v letech 1999-2001, Sbor. vlastiv. prací z Podblanicka 42/2002 : 33-43

Čech M. & Čech P. 2006: Potrava ledňáčka říčního na nejrůznějších typech vod, Sborník referátů z mezinárodního semináře Ledňáček říční (Alcedo atthis) ochrana a výzkum, 02/19 ZO ČSOP Alcedo Vlašim : 55 – 71

Čech P. 1986: Padesát let kroužkování ptáků na okrese Benešov, SVPP,27 :87 – 122

Čech P. 1987: Ptáci vlašimského parku II, SVPP, 28 :33 – 50

Čech P. 1989: Ptactvo chráněné krajinné oblasti Blaník, SVPP, 30-1 : 13 – 43

Čech P. 1994: Příspěvek k ochraně ledňáčka říčního, Sborník ze semináře Ochrana biodiverzity malých vodních toků, ZO ČSOP Vlašim: 41 - 47

Čech P. 1996: Příspěvek k problematice hnízdní biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis), Bulletin Lampetra II, ZO ČSOP Vlašim : 123 – 131

Čech P. 1998: Setkáme se opět s drahokamem našich vod? Nika,3,4 : 50

Čech P. 2000 : Pták roku ledňáček říční: Nika,21,2:69

Čech P. 2003: Ledňáček říční (Alcedo atthis) na Podblanicku, Sbor. vlastiv. prací z Podblanicka, 43 : 7- 15

Čech P. 2004: Znáte program Alcedo ?, Ptačí svět, ČSO,XI, 2 : 4

Čech P. 2005: Ledňáček říční – tyrkysový šperk Blanice, Zpravodaj Města Vlašimi, 2 : 14

Čech P. 2005: Ledňáček říční – obyvatel těžebních prostor, Minerální suroviny, 7, 2 : 34

Čech P. 2006: Reprodukční biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a možnosti jeho ochrany v současných podmínkách České republiky, Sylvia, 42 : 50 - 65

Čech P. 2006: Ekoetologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v  podmínkách České republiky, Sborník referátů z mezinárodního semináře Ledňáček říční (Alcedo atthis) ochrana a výzkum, 02/19 ZO ČSOP Alcedo Vlašim : 11 - 32

Čech P. 2006: Somatické parametry ledňáčka říčního evropského (Alcedo atthis ispida) na Podblanicku a středním Povltaví v letech 1974 – 2005. Sborník referátů z mezinárodního semináře Ledňáček říční (Alcedo atthis) ochrana a výzkum, 02/19 ZO ČSOP Alcedo Vlašim : 40 - 48

Čech P. (ed.) 2007: Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum, Metodika českého svazu ochránců přírody č. 34, 02/19 ZO ČSOP Alcedo Vlašim

Čech P.& Čech M. 2005: Unikátní nález ještěrky v potravě ledňáčka říčního /Alcedo atthis/, Zprávy České společnosti ornitologické, 60: 47-48

Čech P., Formánek J., Plesník J., Škopek J. & Šťastný K. 2000: Pták roku 2000 – Ledňáček říční, Česká společnost ornitologická, Praha

Čech P. & Hora J. 2005: Metodika monitoringu ledňáčka říčního (Alcedo atthis), In: Metodika AOPK a ČSO monitoringu ptáků v rámci soustavy NATURA 2000

Dotační program MŽP ČR – Péče o biodiverzitu:

Čech P. & Čech M. 2001: Stanovení predačního tlaku vydry říční, ledňáčka říčního, čápa bílého a černého na populace vodních živočichů Podblanicka a návrhy minimalizace škod, které mohou způsobit.

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.