Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Projekty v programu Ochrana biodiverzity:

Mapování a ochrana raků na Podblanicku v roce 2002

Cíle projektu:

  1. mapování výskytu raka na vodách Podblanicka,
  2. transfery raků při výlovech rybníků a z ohrožených lokalit,
  3. vytipování faktorů ohrožení výskytu raka na Podblanicku,
  4. propagace projektu.

Mapování výskytu introdukovaných druhů raků v ÚN Slapy

Cíle projektu:

  • zmapování případného výskytu introdukovaných druhů raků v ÚN Slapy a jejich možného šíření do vodotečí, které nádrž napájejí,
  • využití případného zjištění introdukovaných druhů raků při výuce ekologie na školách,
  • propagace programu a ochrany životního prostředí raků.

Mapování výskytu raků na vytipovaných tocích Podblanicka

Pro potřeby AOPK ČR proběhlo podle předepsané metodiky mapování výskytu raků na 40 úsecích vyznačených AOPK na vodohospodářských mapách č. 13-33,13-34, 23-11, 23-12.

Informační zdroje:

Závěrečné zprávy projektů programu Ochrana biodiverzity: 170 902, 171 503, 170704, 171205, 01060506, 01060407.

Čech P. 2001: Raci – obrnění rytíři vod, Benešovský deník - předáno 3.8.

Čech P. 2005: Rak pruhovaný, nežádoucí vetřelec, Rybářství, 6 : 8-9

Čech P. 2007: Můžeme se v lomech setkat s raky? Minerální suroviny, 1: 10-11

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.