Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Vydra - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Dotační program MŽP ČR – Péče o biodiverzitu:

Čech P. & Čech M. 2001: Stanovení predačního tlaku vydry říční, ledňáčka říčního, čápa bílého a černého na populace vodních živočichů Podblanicka a návrh minimalizace škod, které mohou způsobit.

Cíle zoologických průzkumů:

  • výzkum hustoty populace vydry říční na různých typech vod Podblanicka,
  • stanovení velikostí teritorii vyder na malých tocích Podblanicka,
  • sledování teritoriality vydry říční na vybraném toku,
  • rozbor potravního složení vydry říční během roku,
  • stanovení predačního tlaku vydry říční na faunu jejího teritoria,
  • poradenská služba chovatelům ryb, jak zabezpečit chovná zařízení před vydrou říční a jakým způsobem mají postupovat při vymáhání náhrady škod způsobených na chovaných rybách vydrou říční,
  • prezentace výsledků práce.

Informační zdroje:

Čech M. & Čech P. 2000: Potrava vydry říční na Chotýšance v zimním období 2000/2001, SVPP, 40 :81 – 91

Čech M. & Čech P. 2001: Pravdy a polopravdy o potravní biologii vydry říční. Rybářství,12: 652-653

Čech M. & Čech P. 2001: Příspěvek k potravní biologii vydry říční (Lutra lutra) na Chotýšance v zimním období, Bulletin Vydra 11/2001: 19-23

Čech M. & Čech P. 2002: Výskyt a složení potravy vydry říční na Podblanicku, Pod Blaníkem 6/1: 4-6

Čech M. & Čech P. 2005: Potrava vydry říční (Lutra lutra) a norka amerického (Mustela vison) na Křešickém potoce (střední Čechy). Aktuální problematika ochrany vodních ekosystémů (elektronický sborník příspěvků z konference v Průhonicích).

Čech M. 2006: Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb XIV.Rybářství 4: 22-25.

Čech M. 2006: Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb XV. Rybářství 5: 18-21.

Čech M. 2006: Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb XVI. Rybářství 6: 22-25.

Čech M. 2006: Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb XVII. Rybářství 7: 18-21.

Čech M. 2006: Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb XVIII. Rybářství 8: 18-21.

Čech M. 2006: Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb XIX. Rybářství 9: 18-21.

Čech M. 2006: Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb XX. Rybářství 10: 18-21.

Čech M. 2006: Do tajů biologie ryb. Predátoři ryb XXI. Rybářství 11: 20-23.

Přednášky:

Čech, M. & Čech, P: Potrava vydry říční (Lutra lutra) a norka amerického (Mustela vison) na Křešickém potoce (Střední Čechy). Aktuální problematika ochrany vodních ekosystémů (mezinárodní konference), 17.-19. května 2005, Průhonice, Česká republika.

Čech, M: Rybožraví predátoři vs. rybářství v České republice. IV. mistrovství světa juniorů v muškaření, 24. července 2005, Zátoň, Česká republika.

Čech M: Odhad predačního tlaku kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) a vydry říční (Lutra lutra) na ichtyofaunu potoků, řek a údolních nádrží v České republice. 28th Congress CIPS, 10. května 2007, Praha, Česká republika.


© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.